Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kształtowania środowiska i ochrony przyrody.

Zajmujemy się szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, m. in.: nadzorami środowiskowymi, inwentaryzacjami przyrodniczymi, ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, monitoringiem przyrody.

Reprezentujemy Inwestora/Wykonawcę przed organami administracji państwowej, pomagając uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje, zapewniając powodzenie realizacji przedsięwzięcia, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka szkód w środowisku przyrodniczym.

Zasięg naszego działania obejmuje teren całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą