Oferta

Naszą ofertę dopasowujemy do potrzeb Inwestora/Wykonawcy, w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia.

W zakresie świadczonych przez nas usług znajdują się m. in:

 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • ekspertyzy i specjalistyczne opinie środowiskowe,
 • opinie ornitologiczne i chiropterologiczne – (m.in. przy ocieplaniu budynków, wycince drzew, dla elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych),
 • szkolenia zespołu wykonawcy w zakresie ochrony środowiska i przyrody podczas realizacji inwestycji,
 • nadzory środowiskowe,
 • monitoringi przyrodnicze,
 • monitoringi powykonawcze,
 • monitoringi wykorzystania przejść dla zwierząt,
 • dostawa i montaż wygrodzeń dla płazów i gadów,
 • projektowanie i inwentaryzacja zieleni,
 • pomoc i doradztwo w zakresie specjalistycznej dokumentacji kierowanej do organów ochrony środowiska.

Zespół

Zatrudniamy specjalistów ze wszystkich dziedzin (ornitolog, botanik, chiropterolog, entomolog, herpetolog, ichtiolog, dendrolog, teriolog, lichenolog).
Współpracujemy z ekspertami z Polskiej Izby Ekologii.

Zapewniamy koordynatora projektu, odpowiedzialnego za kontakt Zleceniodawcy ze specjalistami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.


 

Obejrzyj nasze dotychczasowe realizacje