Inne realizacje

 • Wykonanie płotków dla płazów (2 000 m)
  wraz z montażem pułapek żywołownych na potrzeby budowy obwodnicy m. Czudec (podkarpackie)
 • Nadzór ornitologiczny podczas wycinki drzew
  i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego
  pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 (8+184), gm. Annopol, pow. Kraśnik” (lubelskie)
 • Nadzór środowiskowy nad przedsięwzięciem „Konserwacja rzeki Jaruga w km 0+000 – 5+140
  w miejscowościach Ulanów, Bieliniec, Glinianka
  w gminie Ulanów” (podkarpackie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją przedsięwzięcia związanego z odmuleniem potoku Dęba w km 0+000 – 2+495 w m. Alfredówka, gm. Nowa Dęba (podkarpackie)
 • Inwentaryzacja miejsc zimowania chiropterofauny
  na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwo Włocławek (kujawsko-pomorskie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
  pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700 – 4+900
  w miejscowości Złota, Polanów, gm. Samborzec” (świętokrzyskie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
  pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki
  w zakresie km 2+100 – 4+600 w miejscowości Zawisełcze, Koćmierzów, gm. Samborzec” (świętokrzyskie)
 • Nadzór herpetologiczny, ornitologiczny i botaniczny nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej gm. Łaziska, woj. lubelskie” (lubelskie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu rzeki San w km 19+600 do 20+100 w miejscowości Kępa Rzeczycka, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa,
  gm. Radomyśl nad Sanem, powiat Stalowa Wola,
  woj. podkarpackie” (podkarpackie)
 • Nadzór ornitologiczny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Wycinka przerostów wiklinowych wraz z karczowaniem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w międzywalu rzeki Wisły w miejscowości Sandomierz” (świętokrzyskie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „San II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km. 4+438 – 9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany, podkarpackie” (podkarpackie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg,
  gm. Gorzyce, woj. podkarpackie” (podkarpackie)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
  pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403” (lubelskie)
 • Nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji
  pn. „Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580 na długości 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200 – 11+000 na dł. 5,80 km” (podkarpackie)
 • Inwentaryzacja ornitologiczna budynków użyteczności publicznej przeznaczonych do modernizacji zlokalizowanych w gminie Baćkowice (świętokrzyskie)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla rozbudowy przepompowni wody w m. Linów, gm. Annopol (lubelskie)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami
  i odtworzeniem nawierzchni w gminie Strumień” (śląskie)
 • Nadzór przyrodniczy nad rozbudową przepompowni wody w m. Linów, gm. Annopol (lubelskie)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna w m. Syrynia (śląskie)
 • Inwentaryzacja zieleni dla zadania pn: „Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka – etap II” (małopolskie)
 • Inwentaryzacja zieleni oraz opinia dendrologiczna dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej
  i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia, od istniejących sieci do granic gminy Kąty Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie
  w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie” (dolnośląskie)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna dla projektu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów (małopolskie)
 • Nadzór środowiskowy i przyrodniczy nad realizacją projektu pn.: „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w m. Wielkie Oczy, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie” (podkarpackie)