Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 Rzeszów-Korczowa na odcinku Jarosław Węzeł Wierzbna (bez węzła) – Radymno (z węzłem) – długości ok. 25 km

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. podkarpackie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • nadzór herpetologiczny (wygrodzenia ochronne i naprowadzające, odławianie i przenoszenie chronionych gatunków, nadzór nad niszczeniem siedlisk)
  • nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew
  • monitoring wykorzystania przejść i przepustów dla zwierząt na etapie budowy
  • nadzór nad poprawnością wykonania ogrodzeń zasadniczych i naprowadzających do przejść dla zwierząt
  • nadzór nad pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu w okolicach przejść dla zwierząt
  • opracowywanie wniosków i uzyskanie decyzji derogacyjnych dotyczących odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych
  • reprezentowanie Wykonawcy i Inwestora przed organami ochrony środowiska