Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-bytową, wiatą testów, zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe wraz z układem komunikacyjnym […]

 • Inwestor: Nuctech Warsaw Company Limited
 • Wykonawca: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie
 • Zadanie: Badania przyrodnicze – waloryzacja
  na podstawie obserwacji terenowych
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja stanowisk chronionych gatunków roślin na terenie inwestycji
  • inwentaryzacja herpetologiczna terenu inwestycji
  • obserwacje ornitologiczne i lokalizacja miejsc gniazdowania awifauny
  • prognoza wpływu przedsięwzięcia na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska