Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II oraz Etap III

 • Inwestor: Urząd Miejski w Białymstoku – Zarząd Dróg Miejskich
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. podlaskie
 • Zadanie: Nadzór dendrologiczny
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja dendrologiczna
  • ocena drzewostanu istniejącego w odniesieniu do założeń projektowych
  • szacunek brakarski drzew wraz z wyceną