Utrzymanie cieków wodnych naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2015 r. – zadanie nr 6.2

 • Inwestor: Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
 • Wykonawca: DREW-KOS
 • Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją prac pod kątem ochrony przyrody
  • inwentaryzacja siedlisk i populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • konsultacje i wypracowanie rozwiązań projektowych z organizacjami ekologicznymi
  • obserwacje przyrodnicze na terenie inwestycji
  • kontrola zgodności sposobu prowadzenia prac z warunkami wydanymi przez RDOŚ
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji robót