Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów – Jarosław (km 581+263,44 – km 622+463,44)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA i STRABAG
 • Lokalizacja: woj. podkarpackie
 • Zadanie: Kompleksowy nadzór przyrodniczy
  i środowiskowy nad realizacją przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja zieleni istniejącej przed rozpoczęciem prac
  • nadzór dendrologiczny i botaniczny podczas realizacji inwestycji
  • nadzór nad nasadzeniami zieleni
  • inwentaryzacja faunistyczna terenu inwestycji oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy (nadzór ornitologiczny, herpetologiczny, teriologiczny podczas realizacji inwestycji)
  • kontrola działań zapobiegających i zabezpieczających straty w środowisku
   na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • reprezentowanie Wykonawcy przed organami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  • nadzór nad wykonaniem przejść dla zwierząt oraz wygrodzeń naprowadzających
  • monitoring porealizacyjny w okresie zgłaszania wad i usterek