Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń herpetologicznych na odcinku autostrady A1 od Pyrzowic do Maciejowa oraz na odcinku drogi ekspresowej S1 węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: ITMB Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. śląskie
 • Zadanie: Konsulting oraz nadzór przy projektowaniu, wykonaniu i montażu urządzeń ochrony środowiska dla drogi klasy A oraz drogi klasy S
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja siedlisk herpetofauny
   w otoczeniu inwestycji
  • monitoring wykorzystania istniejących przejść dla zwierząt
  • identyfikacja zagrożeń – potencjalnych bezwyjściowych pułapek oraz przeszkód utrudniających swobodną migrację fauny
  • projektowanie docelowych wygrodzeń naprowadzających wykonanych z tworzyw sztucznych
  • nadzór nad wykonaniem wygrodzeń herpetologicznych, pochylni ucieczkowych oraz przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
  • monitoring porealizacyjny