Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek A Miłomłyn – węzeł Ostróda Północ)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony płazów i gadów
  • sprawdzanie stanu siedlisk i populacji herpetofauny
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających
   i zabezpieczających przed powstaniem szkód
   w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • nadzór nad ustawianiem docelowych wygrodzeń herpetologicznych oraz zagospodarowaniem otoczenia przejść
   dla małych i średnich zwierząt