Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek: Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. świętokrzyskie
 • Zadanie: Nadzór przyrodniczy nad realizacją przedsięwzięcia
 • Zakres prac:
  • nadzór botaniczny i dendrologiczny
  • inwentaryzacja faunistyczna terenu inwestycji oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy (nadzór ornitologiczny, herpetologiczny, teriologiczny podczas realizacji inwestycji)
  • wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu szkodom w środowisku
  • uzyskanie i realizacja decyzji dot. odstępstw
   w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową
  • reprezentowanie Wykonawcy przed organami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody
  • nadzór nad wykonaniem przejść dla zwierząt oraz wygrodzeń naprowadzających