Zwiększenie efektywności urządzeń ochrony środowiska zastosowanych na północnej obwodnicy m. Pszczyna (dw 935) – etap I

 • Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 • Wykonawca: ITMB Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. śląskie
 • Zadanie: Monitoring występowania i migracji herpetofauny w rejonie północnej obwodnicy
  m. Pszczyna oraz nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i budowlanymi
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja stanowisk występowania płazów i gadów
  • monitoring szlaków migracji herpetofauny przed wykonaniem prac budowlanych
  • ocena wykorzystania istniejących przejść
   dla zwierząt
  • identyfikacja zagrożeń i pułapek antropogenicznych
  • konsultowanie i opiniowanie rozwiązań projektowych
  • nadzór herpetologiczny podczas prowadzenia prac
  • monitoring szlaków migracji i wykorzystania przejść i przepustów po wykonaniu prac budowlanych