Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji
 • Zakres prac:
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony herpetofauny
  • systematyczne sprawdzanie stanu siedlisk
   i populacji płazów i gadów
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku
   na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ
  • wytypowanie siedlisk zastępczych dla gatunków chronionych
  • nadzór nad ustawianiem docelowych wygrodzeń herpetologicznych oraz zagospodarowaniem otoczenia przejść
   dla małych i średnich zwierząt