Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500, w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”

 • Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: woj. małopolskie oraz podkarpackie
 • Zadanie: Nadzór środowiskowy oraz przyrodniczy podczas realizacji projektu
 • Zakres prac:
  • nadzór entomologiczny i dendrologiczny podczas wycinki drzewostanu
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony przyrody i środowiska
  • inwentaryzacja ornitologiczna obszaru oddziaływania przedsięwzięcia
  • monitoring herpetologiczny oraz teriologiczny
  • odławianie i przenoszenie płazów i gadów
   do siedlisk zastępczych
  • obserwacje przyrodnicze na placu budowy
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych
  • uzyskanie decyzji derogacyjnych RDOŚ/GDOŚ oraz wytypowanie siedlisk zastępczych
   dla chronionych gatunków roślin i zwierząt
  • zagospodarowanie otoczenia przejść
   i przepustów dla zwierząt