Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek (pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16)

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Budimex SA
 • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
 • Zadanie: Stały nadzór dendrologiczny w zakresie monitorowania stanu zdrowotnego drzew (dębów) – pomników przyrody
 • Zakres prac:
  • wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i ocena stanu zdrowotnego drzew przed rozpoczęciem prac budowlanych
  • nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w sąsiedztwie dębów
  • monitoring stanu zdrowotnego drzew w trakcie realizacji inwestycji
  • wyznaczenie zakresu oraz nadzorowanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
  • wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody po zakończeniu prac budowlanych