Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km 0+000 (ist. 132+200) do km 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe)

  • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
    i Autostrad
  • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz MOST Sp. z o.o.
  • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie
  • Zadanie: Wykonanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych oraz ich utrzymanie w trakcie trwania inwestycji
  • Zakres prac:
    • dostawa i montaż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych o długości 8 000 metrów przed rozpoczęciem prac budowlanych