Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła). Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
  i Autostrad
 • Wykonawca: Energopol – Szczecin S.A.
  oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
  w Zwoleniu
 • Lokalizacja: woj. lubelskie
 • Zadanie: Stały, kompleksowy nadzór przyrodniczy podczas realizacji zadania inwestycyjnego
 • Zakres prac:
  • inwentaryzacja florystyczna terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac budowlanych
  • metaplantacja objętych ochroną ścisłą
   i częściową roślin z niszczonych siedlisk
  • nadzór lichenologiczny i entomologiczny podczas wycinki drzewostanu
  • inwentaryzacja chiropterologiczna oraz ornitologiczna obszaru przedsięwzięcia
  • uzyskanie zgody GDOŚ oraz RDOŚ
   na odstępstwa w stosunku do gatunków chronionych (m.in. niszczenie siedlisk gatunków chronionych, umyślne płoszenie i zabijanie zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową)
  • nadzór ornitologiczny w trakcie wycinki drzew w okresie lęgowym awifauny
  • dostawa i montaż tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych o długości 6 400 m oraz ich utrzymanie w czasie trwania inwestycji
  • nadzór nad realizacją robót budowlanych
   pod kątem ochrony przyrody i środowiska
  • monitoring herpetologiczny, ornitologiczny oraz teriologiczny
  • odławianie i przenoszenie zwierząt do siedlisk zastępczych
  • kontrola działań zapobiegających powstaniu strat w środowisku na etapie realizacji prac budowlanych
  • nadzór nad pracami związanymi z budową przejść dla zwierząt oraz zagospodarowaniem ich otoczenia (profilowanie najść, nasadzenia roślinności naprowadzająco-osłonowej)